ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
.......................................................................................................................

Βασιλική Λευκάδας, Λευκάδα Τ.Κ. 31100
Email: info@villasaktes.gr
TΗΛ.: +30 6974820409
Manager: ΜΑΡΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥ